Recensies

'Het inzicht in het gebruik van het VAS maakt dit boek tot een belangrijke bijdrage aan het onderwijs, maar legt bovendien een stevige basis voor onderzoeksmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een nieuwe wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van het menselijk bioveld.'

Lees de heldere analyse van het boek Auriculotherapie IV door moleculair celbioloog Roel van Wijk, komend uit het decembernummer van 2023 van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.