Bio

Dianne Sommers

Dianne Sommers is filosoof, acupuncturist en fysiotherapeut. Als schrijver publiceert zij op het terrein van filosofie, oosterse geneeswijzen en auriculotherapie. In 2007 verscheen De Chinese fascinatie voor de geest met daarin de vertaling van de klassieke Chinese tekst Neiye. De vier daaropvolgende boeken zijn alle gewijd aan de auriculotherapie.

Dianne is docent bij diverse opleidingen en instituten en verzorgt lesonderdelen uit het basiscurriculum en ontwikkelt na- en bijscholingen voor complementair werkende therapeuten. Als spreker geeft ze lezingen op het snijvlak van de oosterse filosofie en westerse geneeskunde.

Karel van der Leeuw

Karel van der Leeuw (1940–2015) was docent oosterse wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialiteit was antieke Chinese filosofie. In 1994 publiceerde hij Het Chinese denken, waarin hij een overzicht schetst van de geschiedenis van de Chinese filosofie. Samen met Jan Bor stelde hij 25 eeuwen oosterse filosofie samen, een monumentaal Nederlandstalig standaardwerk over de niet-westerse wijsbegeerte. In 2019 verscheen postuum zijn laatste boek Chinese filosofie, Essays over een wondere wereld.

Karel was daarnaast zeer geïnteresseerd in het filosoferen met kinderen. Hij was medeoprichter van het Centrum voor Kinderfilosofie en de Europese Stichting voor Kinderfilosofie Sophia.