Nieuw in het assortiment: 'Chinese filosofie - Essays over een wondere wereld'

Nieuw in het assortiment: 'Chinese filosofie - Essays over een wondere wereld'

Chinese filosofie laat de lezer kennismaken met de volle rijkdom van het Chinese denken. Thema’s die aan de orde komen zijn het Chinese mensbeeld, opvattingen over de natuur, de rol die dialoog speelt in canonieke teksten als die van Confucius, de metafysica en de rol die goden, geesten en demonen spelen in de Chinese samenleving. Ook komen onderwerpen als muziek, waarzeggerij, geneeskunde en de relatie tussen China en Europa aan de orde. In dit postume standaardwerk wijst Karel van der Leeuw regelmatig op parallellen en verschillen met de westerse filosofie. Door dit comparatieve karakter is het boek een toegankelijke introductie in het Chinese denken.

Karel van der Leeuw (1940-2015) was docent oosterse wijsbegeerte aan de UvA. Zijn specialiteit was confucianisme. Samen met Jan Bor stelde hij 25 eeuwen oosterse filosofiesamen, het monumentale Nederlandstalige standaardwerk over oosterse filosofie. Daarnaast was Van der Leeuw medeoprichter van het Centrum voor Kinderfilosofie en de Europese Stichting voor Kinderfilosofie Sophia. 

Het boek bevat ook bijdragen van Karels collega's Jan Bor, Jan De Meyer, Burchard Mansvelt Beck en Dianne Sommers.