Behandeling van Long COVID-19 en auriculotherapie

Behandeling van Long COVID-19 en auriculotherapie

In het decembernummer van de Huangti, tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, zal het artikel ‘Behandeling van Long COVID-19 en auriculotherapie’ te lezen zijn. Het is geschreven door Dianne Sommers en Hans Bolck en beschrijft een effectieve behandelstrategie bij restklachten na Corona infectie. Daarnaast worden aanvullende mogelijkheden gegeven waardoor met voeding, Bach bloesems en orthomoleculaire suppletie extra ondersteuning bij de Covid-19 aanpak gegeven kan worden.

Na verschijning in de Huangti zal na enige tijd het artikel ook digitaal via deze website beschikbaar komen.