Levensritmen

Levensritmen

Over cyclische processen, ritmiekverstoringen en auriculotherapie

Aanvankelijk zou dit artikel over jetlag en auriculotherapie gaan, een onderwerp dat goed past in een zomernummer. Maar hoe anders zijn de afgelopen maanden verlopen! Een aanpassing van het onderwerp lag dan ook voor de hand. Dit artikel heeft zeker te maken met het oorspronkelijke idee, maar de insteek is algemener geworden. Het is gericht op het levensritme en meer specifiek op de ontregeling ervan, iets waar nagenoeg iedereen de afgelopen maanden mee te maken heeft gekregen. Het ritme van het leven heeft een eigen grondslag, maar wordt daarnaast sterk bepaald door de interactie met de omgeving: we resoneren met de ritmes van dag en nacht, seizoenen, sociale omgeving en met hetgeen we moeten doen. In dit artikel beschrijf ik recente inzichten uit de chronobiologie en een aantal overwegingen hoe we deze kennis in de acupunctuurpraktijk kunnen gebruiken.

Je kunt het volledige artikel hier downloaden.