Emoties - rimpelingen in de qi-vijver

Emoties - rimpelingen in de qi-vijver

Wat zijn die emoties eigenlijk?

Volgens de Chinese geneeskunde zijn emoties specifieke bewegingen van qi, waaraan een bepaalde beleving of gevoelservaring gekoppeld is. Ineens kunnen ze aanwezig zijn in een lichte dan wel heftige vorm. Ze kunnen herkenbaar zijn voor de buitenwereld in vormen als woede, verdriet of angst en daardoor diagnosticeerbaar zijn binnen energetische pathologie. Hierbij is niet per se de emotie zelf de pathologie, maar een veranderde qi-beweging die te dominant aanwezig is en/of de harmonische energetische stroom in het lichaam ontregelt. Interessant is dat de recente westerse wetenschap dezelfde uitgangspunten hanteert. In de afgelopen decennia hebben de neurowetenschappen een grote vlucht genomen en zijn de banden tussen lichaam en geest intensief aangehaald. De denkwijze waarbij beide aspecten strikt werden gescheiden ligt echter nog niet ver achter ons; de uitdrukking dat de oorzaak van een bepaalde kwaal ‘tussen de oren’ moest worden gezocht klinkt de meeste mensen nog bekend in de oren.

Je kunt het volledige artikel hier downloaden.